O doświadczeniu

W dniach 9 sierpnia – 7 września br., rozpocznie się doświadczenie misyjne członkówAkademickiego Koła Misjologiczne im. dr Wandy Błeńskiej przy Wydziale TeologicznymUniwersytetu im. Adma Mickiewicza w Poznaniu. Doświadczenie misyjne opiera […]

Skład ekipy

Siostra Elżbieta Sołtysik Kilka słów o mnie… Ślązaczka z urodzenia ( Ślązaczki to silne kobiety!); z powołania: misjonarka św. Piotra Klawera. Fascynuje mnie człowiek, jego droga poznawania siebie, a jeszcze […]