Skład ekipy

Siostra Elżbieta Sołtysik Kilka słów o mnie… Ślązaczka z urodzenia ( Ślązaczki to silne kobiety!); z powołania: misjonarka św. Piotra Klawera. Fascynuje mnie człowiek, jego droga poznawania siebie, a jeszcze […]